Reklamační řád

Úvod → Reklamační řád

Každý zákazník naší prodejny má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Jsme povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zboží
  • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
  • poškození ohněm a jinými živly

Náhradní díly jsou určeny k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v servisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popřípadě stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla namontována součástka, která je předmětem reklamace.

Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a neprodleně uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníte a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavujete se riziku, že vaše reklamace nebude uznána nebo opravena.

Zboží řádně očištěné, zbavené nečistot předáte přímo na prodejně. Ke zboží přiložte doklad o zaplacení, záruční list a stručné vysvětlení jak a čím k závadě došlo.